Get Adobe Flash player
Home ฝึกทำข้อสอบทรูปลูกปัญญา***

เลือกทำแบบทดสอบออนไลน์ จากทรูปลูกปัญญา

ประเภท ชั้น วันเดือนปีที่สอบ หมายเหตุ
O-NET** ป.6 2 กุมภาพันธ์ 2556 ***โครงสร้าง จำนวน มาตรฐานข้อสอบ ***ใช้เป็นเกณฑ์การจบ20%
O-NET ม.3 2-3 กุมภาพันธ์ 2556
NT** """ป.3"""
LAS** ป.2
LAS ป.4
LAS ป.5
LAS ม.1
LAS ม.2
ทดสอบ อ.1
ทดสอบ อ.2

 

*****ขอขอบคุณ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม******

ข่าวครูไทย